CEZA HESAPLAMA PROGRAMI - 2019

(Bu program sanığa verilecek en az cezayı hesaplar. Programda tespit ettiğiniz hata ve eksiklikleri lütfen bildiriniz...) 
 

 

 

 

CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ

CEZAYI ORTADAN KALDIRAN NEDENLER

 

Mahsup (Gözaltı ve Tutuklulukta Geçen Süre): Yok     Var Gün

 

Tekerrüre Esas Sabıka Kaydı: Yok     Var

 

Sosyal ve Ekonomik Durum (Gelir Durumu): Zengin     İyi     Orta Halli     Dar Gelirli

 

Karşı Tarafın Uğradığı Maddi Zarar Giderildi mi? Evet     Hayır     Zarar Yok

 

HAGB , Erteleme veya Seçenek Yaptırımlar Uygulansın mı? Evet     Hayır

 

Şikayetten Vazgeçme veya Uzlaşma Var mı? Evet     Hayır

 

Sanık İşlediği Suç Nedeniyle Pişmanlık Duyuyor mu? Evet     Hayır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanunun Hükmü ve Amirin Emri ( TCK 24. Md.)

 

Meşru Savunma ve Zorunluluk Hali ( TCK 25. Md.)

 

Hakkın Kullanılması ve İlgilinin Rızası ( TCK 26. Md.)

 

Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit ( TCK 28. Md.)

 

Hata ( TCK 30. Md.)

 

Yaş Küşüklüğü (12 Yaş Altı) ( TCK 31. Md.)

 

Akıl Hastalığı (Tam) ( TCK 32. Md.)

 

Sağır ve Dilsizlik (15 Yaş Altı) ( TCK 33. Md.)

 

Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Etkisi ( TCK 34. Md.)

 

Gönüllü Vazgeçme ( TCK 36. Md.)

 
 
ARTIRIM NEDENLERİ İNDİRİM NEDENLERİ

Suçun Bilinçli Taksirle İşlenmesi

Olası Kast

Suçun Zincirleme Olarak İşlenmesi

 

Teşebbüs

Suçun Silahla İşlenmesi

İştirak (Yardım Etme)

Suçun Gece Vakti İşlenmesi

Haksız Tahrik

Suçun Alenen İşlenmesi

Yaş Küçüklüğü (12-15 Yaş Grubu)

Suçun Basın ve Yayın Yoluyla İşlenmesi

Yaş Küçüklüğü (15-18 Yaş Grubu)

Suçun Birden Fazla Kişi İle Birlikte İşlenmesi

Akıl Hastalığı (Kısmi)

Suçun Tanınmamak İçin Tedbir Alınarak İşlenmesi

Sağır ve Dilsizlik (15-18 Yaş Grubu)

Suçun Üstsoya, Altsoya, Eşe veya Kardeşe Karşı İslenmesi

Sağır ve Dilsizlik (18-21 Yaş Grubu)

Suçun Üçüncü Derece Kan / Kayın Hısımlarına Karşı İşlenmesi

 

Cezada İndirim Gerektiren Şahsi Sebepler

Suçun Bedenen veya Ruhen Savunmasız Kişiye Karşı İşlenmesi

Takdiri İndirim (İyi Hal İndirimi)

Suçun Kamu Görevlisi Tarafından Görevi Nedeniyle İşlenmesi

Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenlerde Sınırın Aşılması

Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi Zorunluluk Hali

Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi

Malın Değerinin Azlığı

Suçun Hizmet İlişkisinin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi

Etkin Pişmanlık (Soruşturma Başlamadan)

Suçun Bir Meslek ve Sanatın İcrası Kapsamında İşlenmesi Etkin Pişmanlık (Soruşturma Aşamasında)

Suçun Suç Örgütü Faaliyeti veya Gücünden Yararlanılarak İşlenmesi

Etkin Pişmanlık (Kovuşturma Aşamasında)

Suçun Cinsel Amaçla İşlenmesi Sanığın Suça Konu Eşyanın Sahibi Olması
Suçun Sonucunda Mağdurun Ekonomik Kayba Uğraması Sanığın Suça Konu Eşyayı Geri Vermesi veya Bedelini Ödemesi

Suçun Sonucunda Mağdurda Kemik Kırığı Oluşması

Suçun Karşılıklı veya Haksız Fiile Tepki Olarak İşlenmesi

Suçun Sonucunda Mağdurun Hayati Tehlike Geçirmesi

Suçun Haklarında Ayrılık Kararı Verilmiş Eşe Karşı İşlenmesi

Suçun Sonucunda Mağdurun Organlarında İşlev Zayıflaması Olması

Suçun Aynı Konutta Birlikte Yaşamayan Kardeşe Karşı İşlenmesi

Suçun Sonucunda Mağdurun Yüzde Sabit İz / Konuşma Zorluğu Kalması

Suçun Aynı Konuttaki Amca, Dayı, Hala, Teyzeye Karşı İşlenmesi

Suçun Sonucunda Mağdurun Organlarından Birini Tamamen Yitirmesi

Suçun İkinci Derece Kayın Hısımlarına Karşı İşlenmesi

Suçun Sonucunda Mağdurun Yüzünde Sürekli Değişiklik Olması Suçun Üstsoy, Altsoy, Eş veya Kardeşi Cezadan Kurtarmak İçin İşlenmesi

Suçun Sonucunda Mağdurun Konuşma/Çocuk Yapma Yeteneğinin Kaybı

Suçun Ortaya Çıkmasına veya Faillerin Yakalanmasına Hizmet Etme

Suçun Sonucunda Mağdurun Beden Ruh Sağlığının Bozulması

Hırsızlık Suçlarında Suçun Kullanıp İade Etme Amacıyla İşlenmesi

Suçun Sonucunda Mağdurun Çaresiz Hastalık / Bitkisel Hayata Girmesi

Sanığın Alacağın İspatı İçin Sahte Resmi Belge Düzenlemesi

Suçun Sonucunda Mağdurun Ölümü

Sanığın Suça Azmettirenin Kim Olduğunu Ortaya Çıkarması

Suçun Terör Suçu Kapsamında İşlenmesi